Publicerad 8 september 2022

FoKUS tema - Patientsäkerhet

Materialet FoKUS tema Patientsäkerhet är tänkt som ett underlag för en arbetsgrupp på vårdcentralen som vill arbeta med Säker vård i primärvård.

Innan ni börjar

Det är en fördel om ansvariga i vårdcentralsledningen och utvecklingsansvariga tittar igenom materialet innan för att ta ställning hur materialet bäst kan användas på den egna vårdcentralen. En person behöver även ta på sig att vara diskussionsledare.

Innan ni börjar arbeta med materialet - gå in i Primärvårdskvalitet i er region och bekanta er med indikatorer och data. Under genomgången av områdena för Säker vård bör ni ha tillgång till er data så att diskussionen kan utgå från hur det ser ut oss er. Materialet i del 2 är uppbyggt utifrån de olika indikatorområdena - diagnostik, behandling/rehabilitering, uppföljning och riskfylld behandling.

Materialet är uppdelat i olika delar. Genomgången kan fördelas på flera tillfällen och anpassas till verksamhetens behov. Vissa bilder med fördjupande text är dolda och kan användas vid behov. För kunskap om felkällor i data och stöd i förbättringsarbete, gå till FoKUS - Ett sätt att lära och utveckla i menyn och läs mer under Del 3 Lär känna era data och Del 4 Förbättringsarbete.

Översikt och innehåll i materialet

Del 1 Introduktion

Instruktion till grupp/diskussionsledare

Introduktion ”Säker vård”

Patientsäkerhetsarbete

Var ska vi börja?

Del 2 Diagnostik

Del 3 Tillgång till behandling/rehabilitering

Del 4 Riskfylld behandling

Del 5 Uppföljning

Del 2-5 innehåller presentation av indikatorerna uppdelat på olika patientsäkerhetsområden samt diskussionsfrågor

Del 6 Avslutning och nästa steg

Risksituationer

Grundstrukturer för patientsäkerhetsarbete

Material för nedladdning

Dokumenten nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i samtliga dokument och lägga in information om din egen verksamhet.

Del 1 Introduktion Powerpoint, 2 MB.

Del 2 Diagnostik Powerpoint, 692 kB.

Del 3 Tillgång till behandling/rehabilitering Powerpoint, 800 kB.

Del 4 Riskfylld behandling Powerpoint, 2 MB.

Del 5 Uppföljning Powerpoint, 758 kB.

Del 6 Avslutning Powerpoint, 636 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.