Publicerad 20 mars 2024

Vinn-vinn i Östersunds kommun

Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun har satsat på språkstöd och anpassade insatser för att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att bli anställningsbara. På så sätt har de fått ett livsviktigt tillskott till verksamheten.

Robert Brandt, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun

Robert Brandt, chef för vård- och omsorgs-förvaltningen i Östersunds kommun.

Tidigare räknade kommunen med att vårdprogrammet på ortens gymnasieskolor och vuxenutbildningar till stor del skulle tillfredsställa behovet av kompetensförsörjning. I början av 2010-talet blev det dock uppenbart att den strategin var otillräcklig.

Efter den stora tillströmningen av flyktingar, från bland annat Syrien, mellan åren 2015–2017, kom situationen att ändras väsentligt.

– Ganska många av dem som kom hit från andra länder fick utbildning inom vården genom Arbetsförmedlingen, men sen blev de ändå inte anställda när de var klara med utbildningen eftersom de inte kunde svenska språket tillräckligt bra. Vi upplevde även att de som faktiskt blev anställda många gånger hade språkliga brister, vilket skapade osäkerhet, till exempel om de instruktioner som arbetsledare gav verkligen uppfattades av mottagaren, säger Robert Brandt, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Situationen krävde nytänkande och uppfinningsrikedom. Kommunen startade då ett mindre projekt för att se om det med anpassat stöd, handledning och uppföljning var möjligt att personer som inte var anställningsbara direkt skulle kunna bli det med rätt insatser och förutsättningar och bli en värdefull tillgång på sikt. Projektet föll väl ut och 12 personer började arbeta inom förvaltningen. Idag, nio år senare arbetar flera av dem kvar.

Vinn-vinn i Östersund, intervju med Robert Brandt, chef för vård- och omsorgsförvaltningen Pdf, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.