Publicerad 20 mars 2024

Stärk chefens förutsättningar att leda

Ledarskapet har stor betydelse för möjligheten att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Att chefer har rätt förutsättningar att styra och leda är därför centralt.

Den här strategin innefattar:

  • Chefoskopet
  • Stötta första linjens chefer
  • Stärk chefens roll i förändringsarbete

Chefoskopet

Ledarskap handlar om förmågan att styra, leda och utveckla. Genom organisatoriska förutsättningar, som till exempel antal medarbetare per chef, närhet till medarbetare och chefers handlingsutrymme, skapas bättre möjligheter att utföra uppdraget.

Chefoskopet är en forskningsbaserad metod som riktar fokus på chefers organisatoriska förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Det är den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv, som ägs av SKR och de fackliga organisationerna, som tagit fram och driver Chefoskopet.

Chefoskopet, Suntarbetsliv

Stötta första linjens chefer

Välfärden är beroende av bra chefer. Kommuner och regioner erbjuder sina chefer möjlighet att leda och samarbeta med kompetenta och välutbildade medarbetare. Att vara chef i kommun och region är ett komplext uppdrag som har stor betydelse för verksamhet, kompetensförsörjning och utveckling. Chefer har viktig kunskap om vilka metoder och verktyg som leder till förbättring – och vilka som inte gör det.

Chefer är arbetsgivarföreträdare och deras ledarskap är avgörande för välfärdens möjligheter att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. De chefer som finns närmast brukare, patienter, elever och invånare spelar en central roll.

SKR:s toppledarprogram för högre chefer innehåller bland annat information om chefsförsörjning.

Chef- och ledarskap

Lyssna på SVJ-podden där Region Jönköping tillsammans med Högskolan i Jönköping berättar om hur de har tagit fram ett antal framgångsfaktorer för ledarskapsutveckling.

Så jobbar vi framgångsrikt med ledarskap, Podden Sveriges Viktigaste Jobb

Stärk chefens roll i förändringsarbete​

För att utveckla välfärden behövs chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Det ställer krav på vilka som anställs som chefer. Lika viktigt blir förstås att skapa struktur, kultur och förutsättningar för att kunna leda i förändring.

Inom Hälso-och sjukvård pågår omställning till en nära vård för patienter. Här finns information om det stöd som finns för ledare inom hälso-och sjukvården.

Ledarskapsstöd i omställningen till Nära vård

Fakta: Chefer i kommuner och regioner

I kommuner och regioner finns ca 47 000 chefer. De senaste fyra åren (2018-2021) har det tillkommit närmare 1 400 chefer totalt sett, varav knappt 800 i kommunerna och nästan 600 i regionerna. Det är främst antalet första linjens chefer som har ökat. Information om chefer i välfärden finns att läsa om i rapporten med samma namn.

Rapport: Chefer i välfärden

Evenemang

Informationsansvarig

  • Susanne Lavemark
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.