Publicerad 20 mars 2024

Värna arbetstiden

I välfärden pågår många verksamheter dygnet runt under alla dagar på året. Arbetstiden är en av arbetsgivarens viktigaste resurser. Arbetsgivarna behöver förlägga arbetstid på ett hälsosamt sätt och samtidigt eftersträva stabilitet och förutsägbarhet.

Den här strategin innefattar:

  • Förlägg arbetstiden hållbart

Förlägg arbetstiden hållbart

Medarbetarna är välfärdens viktigaste tillgång och en förutsättning för att kunna säkerställa en god välfärd till alla invånare. Arbetstiden är en av arbetsgivarens viktigaste resurser. Hur arbetstiden förläggs påverkar både medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa samt verksamhetens resultat.

Arbetsgivaren ska förebygga ohälsa som har samband med hur man förlägger arbetstiden och säkerställa att medarbetarna får möjlighet att återhämta sig.

I verksamheter som bedrivs dygnet runt där det förekommer rotationsarbete, nattarbete, jour och beredskap är det särskilt viktigt att arbetsgivaren minimerar de risker som hänger samman med hur arbetstiden förläggs. Det har till exempel stor betydelse för medarbetarnas hälsa hur arbetspassen förläggs, att man får sin dygns- och veckovila och hur arbetsuppgifter fördelas. Vid behov av övertidsarbete ska arbetsgivaren eftersträva att sådant arbete fördelas jämnt mellan medarbetarna i syftet att undvika en för hög belastning på enskilda individer.

Arbetsgivaren bör eftersträva att det finns förutsägbarhet i arbetstidsförläggningen och att det finns möjligheter att underlätta för medarbetarna att förena arbetsliv och privatliv. Arbetsgivaren behöver också säkra att förläggningen görs på ett sätt som fungerar för både medarbetarna och verksamheten samt att de skyddsregler som gäller efterlevs.

Arbetstid

Hållbara arbetstider – stöd för lärande och dialog på arbetsplatser, Suntarbetsliv

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.