Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Smartare samhällsbyggnad

  Smartare samhällsbyggnad

  Skriften är en guide till datadrivna processer på kommunal nivå.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Samhällsplanering

  Ämne:Byggande

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-04

 • Handbok för gymnasieantagning 2024

  Handbok för gymnasieantagning 2024

  SKR:s handbok för gymnasieantagning samlar alla bestämmelser gällande gymnasieantagningen samt råd kring hur bestämmelserna kan tillämpas. Handboken är ett stöd för alla som arbetar med antagningen till gymnasieskolan eller på annat sätt ansvarar fö...

  Verksamhetsområde:Skola

  Ämne:Gymnasieskola

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-12-04

 • Det förstärkta folkinitiativet

  Det förstärkta folkinitiativet

  Trender och erfarenheter från folkinitiativ och folkomröstningar.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Val och maktfördelning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-22

 • Program på stöd- och behandlingsplattformen (SoB)

  SKR har under våren 2023 samlat in uppgifter om vilka program regionerna erbjuder via tjänsten Stöd och behandling (SoB). Resultatet är sammanställt i en rapport.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård, Primärvård, Psykisk hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-22

 • Ambulanssjukvårdens utveckling

  Skriften beskriver ambulanssjukvårdens utveckling - från att transportera patienter till akuten till att erbjuda avancerad och nära vård i ett komplext vårdsystem.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-10

 • Ersättningsmodeller för Nära vård

  Ersättningsmodeller för Nära vård

  Skriften är ett kunskaps- och dialogunderlag med fokus på regionens primärvård.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Driftformer, valfrihet, Nära vård

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-10

 • På gång inom EU hösten 2023

  På gång inom EU hösten 2023

  I denna utgåva kan du bland annat läsa om EU:s digitaliseringsarbete, nya EU-initiativ på miljöområdet, det nya läkemedelspaketet, förhandlingar på migrationsområdet och många fler aktuella frågor.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad, Demokrati, Digitalisering, Ekonomi, Innovation, Hälsa och sjukvård, Juridik, Kultur och fritid, Samhällsplanering, Skola, Social omsorg

  Ämne:Internationellt

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-11-08

 • Ekonomirapporten, oktober 2023

  Kommunsektorn visar negativa resultat både i år och 2024. Det beror i huvudsak på kraftigt höjda pensionskostnader och prisökningar som i kombination med höga räntor ger tuffa ekonomiska förutsättningar.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering

  Format:PDF, Webb

  Utgivningsdag:2023-10-17

 • Using public procurement to advance gender equality – a guide

  A guide to how gender equality skills and procurement skills can work together.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Jämställdhet, Upphandling

  Format:Webb

  Utgivningsdag:2023-10-13

 • Vägval för framtiden 5

  Vägval för framtiden 5 - En spaning mot år 2035

  Syftet med rapporten är att öppna upp för dialog och fortsatt analys på hemmaplan och att stimulera till samtal om viktiga vägval inför framtiden.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Budget och planering, Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2023-09-28

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se