Ämnen
SKR rekommenderar
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
(O)jämställdhet i hälsa och vård - En sammanfattning
Skriften sammanfattar SKL:s genusmedicinska kunskapsöversikt (O)jämställdhet i h...
Förebygga suicid i fysisk miljö
En viktigt del i suicidpreventivt arbete handlar om att minska tillgänglighet till medel och ...
50 kr
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Om Sveriges Kommuner och Regioner
I denna broschyr beskriver vi SKR:s uppdrag och verksamhet.
Välfärden i siffror
Svensk välfärd finns med oss från det att vi föds tills att livet tar slut. De...
Använd kompetens rätt
Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Rekryteringsbehoven &#...
Sveriges viktigaste chefsjobb
För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva för&#...
50 kr
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...