Publicerad 18 april 2024

Kommunernas arbete med besöksnäring och turism

För att öka kunskapen om hur kommunerna är rustade att möta en växande besöks- och turistnäring genomförde SKR under hösten 2023 en enkätundersökning. Resultatet från undersökningen redovisas i denna rapport.

Besöksnäring och turism prioriteras och står högt på agendan i många kommuner. Besöksnäringens tillväxt i Sverige har varit hög under de senaste decennierna. Att besöksnäringen och turismen växer kan innebära ökad attraktivitet och arbetstillfällen men samtidigt innebär den påfrestningar på infrastruktur, vägar, vatten och avfall, vilket medför ökade kostnader för kommunerna. För att öka kunskapen om hur kommunerna är rustade för att främja, möta och påverka en växande besöks- och turistnäring genomförde SKR under hösten 2023 en enkätundersökning till ansvarig för besöksnäringsfrågor i kommunerna. Resultatet från undersökningen redovisas i denna rapport.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.