Publicerad 1 november 2022

Tidigare Öppna jämförelser hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård har presenterats årligen sedan 2006 och görs i samverkan med Socialstyrelsen.

2019

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019

Rapportens alla diagram och tabeller (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Grunddata till rapporten (Excel) Excel, 171 kB.

2018

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 – öppna jämförelser

Rapportens alla diagram och tabeller (PPT) Powerpoint, 2 MB.

Grunddata till rapporten (Excel) Excel, 428 kB.

2014

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2014 del 1

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2014 del 2

Bilagor och data

Bilagor, datafiler och diagram till Öppna jämförelser hälso- och sjukvård 2014

Öppna jämförelser i överblick 2014 med indexberäkningar 2014 (PDF) Pdf, 816 kB.

Öppna jämförelser cancersjukvård 2014

2013

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2013

Temperaturen på den svenska vården - resultat i korthet från öppna jämförelser 2013 (PDF, nytt fönster) Pdf, 2 MB.

Öppna jämförelser i överblick 2013 (PDF, nytt fönster) Pdf, 339 kB.

Diagram

Bilagor och data

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF) Pdf, 476 kB.

Bilaga 3: Landstingsprofiler (Excel 2010) Excel, 2 MB.

Bilaga 4: Tidsserier för landsting (Excel 2010) Excel, 2 MB.

Landstingsdata inklusive fler mätperioder än huvudrapporten (Excel 2010) Excel, 5 MB.

Sjukhusdata (Excel 2010) Excel, 369 kB.

2012

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2012

Rättningsblad till huvudrapporten (PDF) Pdf, 184 kB.

Rapporten Kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården

Bilagor och data

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF) Pdf, 640 kB.

Bilaga 2: Vårdkonsumtion – jämförelser mellan landsting (PDF) Pdf, 1 MB.

Bilaga 3: Landstingsprofil (Excel 2010) Excel, 2 MB.

Bilaga 4: Tidsserier för landsting (Excel 2010) Excel, 2 MB.

Landstingsdata 2012 (inkl. fler mätperioder än i huvudrapporten) (Excel 2010) Excel, 3 MB.

Sjukhusdata 2012 (Excel 2010) Excel, 313 kB.

Alla diagram samt ett pdf-bildspel per område (Zip, 21 MB) Zip, 20 MB.

Index för Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser i överblick

Bildspel med diagram (PPT) Powerpoint, 1 MB.

2011

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2011

Bilagor och datafiler

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF) Pdf, 938 kB.

Bilaga 2/1: Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister (PDF) Pdf, 1 MB.

Bilaga 2/2: Täckningsgradsjämförelser: dataunderlag och diagram per landsting (Excel 97) Excel, 376 kB.

Bilaga 3: Vårdkonsumtion – jämförelser mellan landsting Pdf, 3 MB.

Bilaga 4: Landstingsprofil jämförelse mot riket (Excel) Excel, 981 kB.

Data i listformat Landstingsdata (inkl. fler mätperioder än i huvudrapporten) (Excel 97) Excel, 2 MB.

Sjukhusdata (Excel 97) Excel, 378 kB.

2010

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2010

Bilagor och data

Bilaga 1: Beskrivning av indikatorer (PDF) Pdf, 737 kB.

Bilaga 2: Täckningsgradsjämförelser (PDF) Pdf, 834 kB.

Bilaga 4: Landstingsprofiler (Excel 97) Excel, 3 MB.

Landstingsdata (Excel 97) Excel, 870 kB.

Sjukhusdata (Excel 97) Excel, 205 kB.

2009

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård 2009 Pdf, 3 MB.

Bilagor 1-3 (PDF) Pdf, 3 MB.

Landstings- och sjukhusdata (Excel 97) Excel, 2 MB.

Resultatöversikt (PDF) Pdf, 143 kB.

Informationsansvarig

  • Fredrik Westander
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.