Publicerad 21 december 2023

Särskilda boenden

Sveriges demografi förändras vilket innebär att behovet av antalet platser i särskilda boenden kraftigt beräknas öka till 2030.

Utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19

Rapporten Utformning av kommunala vård- och omsorgslokaler – erfarenheter från Covid-19

I denna skrift kan du läsa om vilka erfarenheter och lärdomar som pandemin fört med sig när det gäller byggnader för kommunal vård och omsorg, samt exempel på hur lärdomarna tillämpas i pågående fastighetsutvecklingsprojekt.

Kommunfonden (FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor) har genomfört ett FoU-projekt där erfarenheter från Covid-19-pandemin har inhämtats och sammanställts. Syftet är att erfarenheter kring hur lokalerna bör utformas för att begränsa smittspridning ska kunna spridas och tillämpas i framtida om- och nybyggnationer av äldreboenden, LSS-boenden etcetera.

Framtidens äldreboende

Rapporten Framtidens äldreboende

Framtidens äldreboende är ett av kapitlen i antologin Framtidens fastighetsbehov som publiceras under 2016-2019.

Möjligheterna och utmaningarna är många när det gäller att skapa bra äldreboenden under de kommande fem till tio åren, som därefter ska fungera under kommande decennier. Det är många faktorer som påverkar resultatet.

Framtidens äldreboende finns redan, i form av alla de byggnader som idag bebos, används och som kommer att användas under lång tid framöver. Framtidens äldreboende handlar inte om dagens äldre, utan om framtidens äldre – om personer födda på 1940–60-talen. De frågor som är viktiga för de generationerna, kommer också att vara viktiga för framtidens äldreboenden.

Antologikapitlet är författat av Morgan Andersson, som är arkitekt SAR/MSA och teknologie doktor. Morgan Andersson arbetar som utvecklingsledare för FoU fastigheter inom lokalförvaltningen, Göteborgs stad, och är även gästforskare på Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik inom dess två centrum för vårdens respektive boendets arkitektur.

Forskning- och utvecklingsarbete

SKR ger ut skrifter och deltar i olika forum kring frågor som rör särskilda boenden.

Forum Vårdbyggnad

Centrum för boendets arkitektur, Chalmers

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.