Publicerad 28 februari 2024

Regionernas nyckeltal för fastigheter

För att stödja den politiska styrningen och främja det regionala utvecklingsarbetet tar SKR fram olika nyckeltal för regioner inom fastighetsområdet.

Regionernas fastighetsnyckeltal avseende 2022

Varje år samlar SKR in och sammanställer jämförelsetal inom fastighetsförvaltning från regioner. Nyckeltal som redovisas är bland annat kostnader för drift, förvaltning, försäkringar, värme, fjärrkyla och el. Uppgifterna gäller för regionernas hela egna bestånd, det vill säga sjukhus, vård- och hälsocentraler och övriga anläggningar som exempelvis administrativa byggnader, folkhögskolor och vårdhögskolor. Redovisningen av uppgifterna sker på regionnivå och i Kolada finns även redovisning på sjukhusnivå.

Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996.

Syftet är att ge information och kunskap om regionernas fastighetsbestånd.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Felix Krause
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.