Publicerad 8 april 2024

Fonder för forskning och utveckling

Genom gemensam forskning och utveckling som bygger upp och sprider kompetens effektiviseras och förbättras förvaltningen av medlemmarnas fastigheter.

Utvecklingsverksamheten på SKR finansieras av tre fonder:

  • FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor
  • FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor
  • FoU-fonden Offentliga fastigheter

Fondernas pengar används till forskning och utveckling samt till att ta fram och sprida kunskap. Allt arbete bedrivs i projektform tillsammans med medlemmarna. Kunskapen från projekten presenteras ofta i en skrift, under en konferens eller i form av utbildning. På så sätt blir kunskapen användbar i praktiken.

Fonderna finansieras med medel från kommuner och regioner.

Medlemsförmåner

Exempel på medlemsförmåner:

  • gratis utskick av fondernas skrifter och rapporter
  • lägre avgifter på kurser och konferenser
  • möjlighet till representation i projektens styrgrupper, vilket ger nyttiga erfarenheter och kontakter att ta med hem till den egna organisationen

Alla medlemmar i FoU-fonderna för kommunernas och regionernas fastighetsfrågor är automatiskt medlemmar i FoU-fonden för Offentliga fastigheter.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.