Publicerad 11 april 2023

FoU-fonden Offentliga fastigheter

Ett antal offentliga fastighetsförvaltare driver utvecklingsfrågor efter ett gemensamt utvecklingsprogram. Programmet styrs som en fristående fond, Offentliga fastigheter.

Fonden styrs av en ledningsgrupp med representanter från följande medlemsorganisationer:

  • Kommunfonden, FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor
  • Fastighetsrådet, FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor
  • Samverkansforum, representeras av Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Specialfastigheter

Offentliga fastigheter

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.