Publicerad 9 juli 2024

Nätverk för lokalstrateger

Nätverk för kommunernas och regionernas tjänstepersoner som arbetar med lokalstrategiska frågor för att underlätta erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning.

SKR driver ett nätverk för tjänstepersoner i kommun och region som arbetar med lokalstrategiska frågor. Nätverket är för dig som arbetar huvuddelen av din tid med lokalstrategiska frågor och finns till för att underlätta erfarenhetsutbyte och omvärldsspaning.

Samarbetsyta och digitala möten

En digital plattform för delning av dokument och med en ”chatt-funktion” är tillgänglig exklusivt för nätverkets medlemmar. Den används för löpande utbyte av erfarenheter, tankar och dokument.

Nätverkets medlemmar bjuds in till minst tre digitala nätverksmöten per år. 2024 års möten är inte bestämda ännu, men mötena brukar ligga i april, september och november. Det brukar också arrangeras ett till två kortare möten utan agenda, som vi kallar lokalstrateg-fika. Då kan man digitalt träffa kollegor i andra kommuner och regioner över en kopp kaffe!

Teman för dessa möten bestäms av nätverkets planeringsgrupp utifrån medlemmarnas önskemål.

Avgift

Medlemskapet i nätverket för lokalstrateger kostar 1 000 kronor (exklusive moms) per deltagare och år.

Medlemskapet är personligt, men kan överlåtas till en kollega.

Anmälan

Välkommen att bli medlem i nätverket!
Anmälan till nätverket för kommunernas lokalstrateger

Frågor

Om nätverket för lokalstrateger - Frågor besvaras av Fredrik Johansson.

Informationsansvarig

  • Helena Kylin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.