Publicerad 9 juli 2024

Vägledning och stöd till lokalresurs­planering i omställningen till Nära vård

Omställningen till Nära vård kan ge omfattande konsekvenser och nya förutsättningar för planering inom fastighets- och lokalförsörjning. Regionerna kan behöva arbeta annorlunda med planering och genomförande av lokalförsörjningsåtgärder.

Syftet med stödmaterialet är att underlätta för regionerna att formulera och hantera de strategiska och operativa lokalförsörjningsfrågor som omställningen till Nära vård kan medföra.

Stödmaterialet vänder sig framför allt till dig som är tjänsteperson och politiker inom regioner och som planerar och verkställer omställningen till Nära vård. Men materialet kan också användas av dig som är tjänsteperson och politiker i kommuner.

Stödmaterialet innehåller:

  • en vägledande text
  • underlagsmaterial till workshops
  • ett antal lärande exempel.

Stödmaterialet har tagits fram av ett projekt som finansierats av FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor (Fastighetsrådet).

Vägledning

Planera Nära vårds lokalförsörjning, vägledande skrift Pdf, 867 kB.

Workshopmaterial

Planera Nära vårds lokalförsörjning, underlag för dialog och workshops Pdf, 242 kB.

Lärande exempel

Sjukstuga i Dorotea, lärande exempel Pdf, 240 kB.

Vårdcentrum i Finspång, lärande exempel Pdf, 176 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.