Publicerad 28 maj 2024

Ledarskapsstöd Nära vård

Omställningen av svensk hälso- och sjukvård och omsorg till Nära vård ställer höga krav på ledarskap. SKR arbetar på olika sätt för att stödja ledande tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med omställningen att driva en så stor förändring som inbegriper både flera huvudmän och många professioner.

Systemledarskap för Nära vård

En central del i Nära vård är att kommuner och regioner tar ett gemensamt systemledarskap för att utveckla vård och omsorg utifrån invånarens perspektiv. Utifrån det här materialet kan du lära dig mera om, och reflektera tillsammans med andra kring, systemledarskap i Nära vård. Ni får också stöd i att börja utveckla ert eget systemledarskap! Kunskapen och insikterna bygger på ett utforskade arbete kring systemledarskap i Nära vård, gjort tillsammans med kommun- och regionchefer i två län, SKR och Samhällsnytta, Karlstad universitet.

Systemledarskap i Nära vård (PPT) Powerpoint, 27 MB.

Systemledarskap i Nära vård (PDF) Pdf, 6 MB.

Stödet bygger på en rapport som SKR, Samhällsnytta och Experiolab tagit fram.

”Att utöva systemledarskap för Nära vård”, Experiolab (PDF)

Det finns även två avsnitt i Nära vård-podden som tar upp ämnet systemledarskap.

Systemomställning kräver systemledning del 1, Nära vårdpodden

Systeomomställning kräver systemledning del 2, Nära vårdpodden

Att hantera komplexa system

Det är ofta oförutsägbart och dynamiskt att driva en omställning och det går sällan att planera exakt hur processen ska gå till. SKR har tagit fram en handbok för att stötta i arbetet med omställningen. Handboken är tänkt som vägledning och inspiration i det viktiga arbetet med omställningen till Nära vård. Handboken är riktad till dig som ska leda eller driva omställningen till Nära vård.

Handbok: Att driva omställningen till Nära vård

Ledarskapsprogram

SKR erbjuder ett ledarskapsprogram för tjänstepersoner, chefer och ledare inom vård och omsorg samt förtroendevalda. Syftet är att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap, öka kompetensen i att leda en storskalig förändring samt att dela erfarenheter och lära av varandra.

Programmet genomförs bäst i samarbete länsvis mellan huvudmännen.

Vårens ledarskapsprogram började i februari och pågår till och med maj.

Kursdatum och tider för tjänstepersoner och förtroendevalda hösten 2024

10 september 14.00-17.00 - Att leda med riktning till en Nära vård

26 september 16.00 -17.00 - dialogmöte

9 oktober 14.00- 17.00 - Att inspireras och lära – en internationell och nationell utblick

21 oktober 16.00 - 17.00 - dialogmöte

13 november 14.00 - 17.00 - Att göra

20 november 16.00-17.00 - dialogmöte

4 december 14.00 - 17.00 - Att bli uthålliga och ta hem effekter

Anmälan till ledarskapsprogram Nära vård hösten 2024

Introduktion ledarskap och Nära vård

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård på SKR och Klara Palmberg Broryd, teknologie doktor med specialisering på komplexitet, svarar på frågor om ledarskap och Nära vård. Frågorna som ställs är:

  • Vilken roll spelar ledarskapet för omställning till Nära vård?
  • Vad är SKR:s roll i omställningen till Nära vård?

Ledarskapet är centralt för omställningen till Nära vård. Klara Palmberg Broryd menar att ledare både inom regioner och kommuner behöver "kroka arm" och samarbeta i omställningen till Nära vård och att sätta igång och börjar "göra". Lisbeth Löpare Johansson berättar om handboken och ledarskapsprogrammet. Längd: 2 minuter

Om tillgänglighet

Dialog om ökad effektivitet och tillgänglighet genom omställning till Nära vård

En dialog om exempel på samarbete mellan kommunernas socialtjänst och regionernas hälso- och sjukvård. I Skellefteå finns ett system med ”parhästar”, där personal från kommun och region samarbetar på både operativ och strategisk nivå. Även i Karlstad finns samarbetet mellan region och kommun, med betoning på att samarbetet inom kommunen också måste fungera. Även i Härnösands kommun sker samarbete inom kommunen, där pengar förts över från socialtjänst till arbetsmarknad. Samtalet leds av Pia Lindberg och Marie Blom Niklasson från SKR och hölls i november 2022. Längd 15 minuter.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.