Publicerad 9 september 2021

Utredningar Nära vård

Sedan 2017 har särskilda utredare Anna Nergårdh haft uppdraget att leda utredningen för en Samordnad utveckling för god och nära vård. I slutet av 2019 utsågs Peter Almgren till särskild utredare för En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

För att uppnå en mer sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga i hela landet har regeringen tillsatt en utredning med Peter Almgren som särskild utredare. Utredaren ska bland annat se över hur den nära vården kan erbjuda stöd för barn och unga som lider av psykisk ohälsa och föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas.

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ska redovisas senast den 1 maj 2021. Vid samma tidpunkt ska uppdraget att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa delredovisas. Övriga delar ska redovisas senast den 1 oktober 2021.

Regeringen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Samordnad utveckling för god och nära vård

Utredningen leds av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och har överlämnat fyra delbetänkanden och ett huvudbetänkande till regeringen. I januari 2021 överlämnades det sista betänkandet som avrapporterar ett tilläggsuppdrag om tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) (PDF, nytt fönster)

Statens offentliga utredningar God och nära vård

Regeringen överlämnade i maj 2020 en proposition "Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform2019:20/164" till riksdagen.

Inriktning för nära och tillgänglig vård Regeringen

SKRs kommentarer

Betänkandet God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU 2020:19 överlämnades 1 april 2020. Det är en viktig utredning som pekar ut en nödvändig och önskad utveckling för att kunna möta invånarnas behov och förväntningar på vård och omsorg. Utredningen lyfter fram positiva delar som att kommunernas roll som sjukvårdshuvudmän lyfts fram, den enskilde kan initiera en individuell plan och begära ett så kallat patientkontrakt och att personcentrerad vård och omsorg är utgångspunkt.

SKR saknar däremot konkreta lagförslag som möjliggör avtalssamverkan mellan regioner och kommuner. Dessutom saknas ett uttalat förslag om införande av en nationell strategi som ger de långsiktiga förutsättningarna för kommuner och regioner i arbetet med omställningen till Nära vård.

Remissvar från SKR 2020:19 (PDF) Pdf, 421 kB.

Regeringen: Delbetänkande En reform för hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Det tredje delbetänkandet (God och nära vård – Vård i samverkan, SOU2019:29) överlämnades den 5 juni 2019. Delbetänkandet har inte gått ut på remiss men utredningen vill gärna ha synpunkter. Därför har SKR skickat in en skrivelse till utredningen med några inspel inför utredningens fortsatta arbete.

Skrivelse God och nära vård - vård i samverkan SOU: 2019:29 (PDF) Pdf, 260 kB.

Det andra delbetänkandet (God och när vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39) överlämnades den 1 juni 2018.

God och nära vård - En primärvårdsreform, SOU 2018:39 (PDF) Pdf, 661 kB.

Det första delbetänkande (God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53) överlämnades den 7 juni 2017. Propositionen som grundades på första delbetänkandet kom i maj 2020.

SKR:s yttrande på delbetänkandet God och nära vård SOU 2017:53 (PDF) Pdf, 341 kB.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.