Publicerad 25 oktober 2023

Coachningsstöd i arbetet med Nära vård

Det finns möjligheter för kommuner och regioner att få stöd i utvecklingsarbetet inom uppföljning, plan för gemensam primärvård och nya arbetssätt inom Nära vård.

Om coachningsstödet

Coachningsstödet innebär en möjlighet att ställa frågor och bolla med personer, såsom verksamhetschefer, processledare, distriktsläkare eller forskare som är drivande i utvecklingen av nära vård. Coacherna hjälper er att förbättra, utveckla och lära genom att erbjuda vägledning, feedback och stöd.

Ta gärna del av det omfattande informationsmaterial som finns samlat för respektive område här på webbplatsen innan ni går vidare med ansökan.

Ansök om coachning

För att få ut så mycket som möjligt av coachningen, är det viktigt att tänka igenom var i processen ni befinner er och vad det är för typ av stöd ni är i behov av.

Ansökan består därför av ett självskattningsformulär med ett par frågeställningar för att fånga upp ert behov. Er ansökan följs sedan upp via mejl.

  1. Ta del av informationen för aktuellt område.Nya arbetssätt Nära vårdRamverk uppföljning Nära vårdPlan för gemensam primärvård
  2. Gör en självskattning.
  3. Beskriv ert behov av stöd.

Coachning finns inom följande områden:

Ansökan coachning inom nya arbetssätt Nära vård

Ansökan coachning inom ramverk för uppföljning av Nära vård

Ansökan coachning inom plan för gemensam primärvård

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.