Publicerad 6 mars 2024

Nulägesanalys för Agenda 2030

Teoripass om att göra en nulägesanalys. Att vi ska röra oss åt Agenda 2030 målen är rimligt. För att kunna starta ett förändringsarbete för att uppnå målen med Agenda 2030 som mål krävs att du börjar med att reflektera över "vad är vårt utgångsläge".

Det finns 17 mål i Agenda 2030 som är väldigt lätta att ta till sig. För att uppnå målen i Agenda 2030 måste du starta med att reflektera över vad är vårt utgångsläge – var befinner vi oss idag i förhållande till målen i Agenda 2030.

Filmen är 11 minuter och 11 sekunder lång.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.