Publicerad 21 april 2024

Målsatta indikatorer

Hur mäter man en god antibiotikaanvändning? På vårdcentraler kan det vara en hjälp att arbeta mot mål i sitt kvalitetsarbete. Utifrån de behandlingsrekommendationer som finns har mål satts för vissa av infektionsindikatorerna.

Målnivåer har satts för de flesta indikatorer som rör antibiotikabehandling, användning av StrepA och CRP. Målnivån har formulerats av Stramas Indikatorgrupp (se Nationellt stöd i högerspalten) utifrån evidens och med hänsyn tagen till hur praxis ser ut idag. Motivering till målnivån och referenser finns i Kvalitetsindikatorkatalogen, läs mer på länk PPT om KIK.

Målen och motiveringarna till målnivåer har reviderats under 2021 och de nya målnivåerna gäller från 2022. I samband med revisionen har några indikatorer justerats.

Luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner

Indikator

nummer

Indikatortitel

Mål 2024

Inf03b

Andel mediaotit med antibiotika, under 1 och över 12 år

≥90%

Inf04

Andel PcV av antibiotikabehandlad mediaotit

≥90%

Inf07

Andel ÖLI med antibiotika

≤5

Inf11

Andel PcV av antibiotikabehandlad sinuit

≥90%

Inf15

Andel PcV av antibiotikabehandlad tonsillit

≥90%

Inf16

Andel pos Strep A-test av alla tagna Strep A-test

≥40%

Inf17Inget

Andel antibiotikabehandlad tonsillit utan Strep A

≤ 10%

Inf17Neg

Andel antibiotikabehandlad tonsillit med neg Strep A

≤10%

Inf17Pos

Andel antibiotikabehandlad tonsillit med pos Strep A

≥80%

Inf21

Andel PcV av antibiotikabehandlad pneumoni (exkl KOL)

≥70%

Inf24

Andel akut bronkit med antibiotika (exkl KOL)

≤ 10%

.

CRP vid luftvägsinfektioner

CRP vid luftvägsinfektioner

Indikator

nummer

Indikatortitel

Mål 2024

Inf35

Andel infektioner i övre luftvägarna där CRP tagits

≤10%

Inf36

Andel infektioner i nedre luftvägarna där CRP tagits

≤40%

.

Urinvägsinfektioner

Urinvägsinfektioner

Indikator

nummer

Indikatortitel

Mål 2024

Inf28

Andel förstahandsantibiotika vid akut cystit (kvinnor)

≥ 90%

Inf29

Andel kinoloner vid akut cystit (kvinnor)

≤10%

Inf30

Andel förstahandsantibiotika vid akut cystit (män)

≥70%.

Inf31

Andel kinoloner vid akut cystit (män)

≤20%

.

Hud- och mjukdelsinfektioner

Hud- och mjukdelsinfektioner

Indikator

nummer

Indikatortitel

Mål 2024

Inf39

Andel PcV av antibiotikabehandlad borrelia

≥90%

Inf43

Andel förstahandsantibiotika vid impetigo

≥90%

Inf47

Andel PcV av antibiotikabehandlad erysipelas

≥90%

Inf51

Andel paronyki och nageltrång med antibiotika

≤5%

Inf55

Andel episoder med karbunkel, furunkel, abscess eller aterom som behandlats med antibiotika

≤10%

Inf59

Andel förstahandsantibiotika av ospecifik hudinfektion

≥90%

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.