Publicerad 17 november 2022

FoKUS Infektion

FoKUS står för Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan och är ett material som tagits fram för att stödja användning av Primärvårdskvalitet i förbättringsarbete på vårdcentralen.

FoKUS-material Infektion

Materialet nedan är tänkt att användas av arbetsgrupper på vårdcentralen som vill arbeta med förbättringsarbete rörande infektioner och användning av antibiotika. Varje del tar ca 60 minuter att genomföra och består av bland annat beskrivning av indikatorn, patientfall, gruppfrågor om handläggningsrutiner samt länkar till filmer och merläsning. Se länkar till de olika indikationsområdena nedan.

Bronkit och Pneumoni

Akut mediaotit

Cystit hos kvinnor

Cystit hos män

Cystit hos äldre

Har du synpunkter på materialet?

Hör gärna av dig om du synpunkter på materialet.

primarvardskvalitet@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.