Publicerad 22 februari 2024

Digital kompetens för ledare

SKR har tagit fram olika typer av kunskapsmaterial för förtroendevaldas och ledares arbete med digitalisering. Det ska inspirera och öka förståelsen för hur digitaliseringens möjligheter kan tas tillvara i arbetet med att skapa en smartare välfärd.

SKR ger dig en introduktion till att förstå vad digitalisering är. En viktig utgångspunkt är att förtroendevalda och ledare i kommuner och regioner har en gemensam förståelse och samsyn för digitaliseringens olika aspekter. 

Kunskapmaterial om digitalisering

Under perioden 2018-2021 tog SKR fram filmer, poddavsnitt, publikationer och webbutbildningar om digitalisering. Materialet producerades i samband med en överenskommelse med regeringen om ökad digital kompetens hos ledning och nyckelpersoner i kommuner och regioner.

Webbkurser – Digital kompetensutveckling för förtroendevalda, ledare och nyckelpersoner

I sex webbkurser får du kunskap och inspiration så att du känner dig tryggare i din roll när du tar beslut om digitala lösningar. Kom ihåg att det handlar om verksamhetsutveckling där digitalisering är ett medel och inte ett mål.

Digital kompetensutveckling

Lilla Digitaliseringsboken

I denna publikation bryts begreppet digitalisering ner och görs det begripligt, och uppmuntrar alla att bli "digitaliserare".

Lilla Digitaliseringsboken

Jakten på den perfekta digitaliseringen

Lyssna på forskare och experter som reder ut begreppen och ger sina bästa tips kring digitalisering. På ett lättsamt sätt förklaras komplexa frågor: vad är egentligen innovation, öppna data och nyttorealisering?

Samtliga poddavsnitt

Ledarskap utifrån politiska värderingar

I två filmer berättar Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet, om olika aspekter av ledarskap i en digital värld.

Digitalisering och det politiska uppdraget

Information och öppenhet som nyckel för digitalisering

I två filmer tar Björn Hagström, konsult och expert inom informationshantering och öppna data, upp hur vi kan öka vår förmåga att se och hantera information som en strategisk resurs.

Information som strategisk resurs

Kritiska studier av digitalisering och samhällsförändring

Som en fördjupning kan du se filmen med Katarina Gidlund, professor och digitaliseringsforskare vid Mittuniversitetet. Hon beskriver hur du kan säkerställa att digitaliseringen blir mer värdeskapande. Filmen är 33 minuter lång.

Evenemang

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.