Publicerad 17 juni 2024

Initiativ till EU-förordningar och EU-direktiv om digitalisering

SKR följer, påverkar och sprider kännedom om de av EU:s digitaliseringsinitiativ som är av intresse för kommuner och regioner. Här finns en sammanfattning av för några av de förslag till förordningar och direktiv som är aktuella under 2024 och framåt.

Inom ramen för EU:s program ”det digitala decenniet” ligger ett femtiotal initiativ som ska vägleda Europa mot de digitaliseringsmål som ligger för 2030. Därutöver finns många andra initiativ där digitalisering är invävt i andra sammanhang. Nedan sammanfattas det aktuella statusläget för några av de förslag till förordningar och direktiv.

SKR vill skapa en dialog kring initiativen för att kunna lyfta kommuners och regioners intressen, men även för att vara proaktiv och påverka den EU-gemensamma agendan. SKR har också förstärkt insatserna i arbetet med EU-frågorna och för en fördjupad dialog med kommuner och regioner kring de initiativ som bedöms mest prioriterade och angelägna. Digitalisering, data och AI är en av de prioriterade EU-frågor som SKR:s styrelse valt att lyfta fram under 2023.

Pågående aktuella förordningar och direktiv

En EU-förordning är en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i dess helhet.
Ett EU-direktiv sätter upp mål som medlemsländerna ska nå, men de får själva bestämma hur det ska gå till.

Beslutade förordningar och direktiv

För dessa digitaliseringsinitiativ är lagstiftningsprocessen i EU avslutad och förslagen implementeras nationellt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.