Publicerad 12 april 2022

Nyttorealisering

Att arbeta med nyttorealisering handlar om att investeringar ska få avsedd effekt både för den egna verksamheten och för invånarna. Nyttorealisering är en ledningsstrategi designad för att foga samman verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser.

Nationellt nätverk för nyttorealisering

DIGG ansvarar för ett nationellt nätverk för nyttorealisering. Nätverket träffas 3-4 gånger per år. Det är öppet för alla anställda inom den offentliga sektorn.

Nätverket har bland annat tagit fram en vägledning som utgör ett ramverk och en verktygslåda för organisationer att utgå från vid införande eller vidareutveckling av sitt nyttorealiseringsarbete.

Nationellt nätverk för nyttorealisering, DIGG

DIGG:s vägledning för nyttorealisering 2.0

Värdeskapande utvecklingsstyrning

Anna Pegelow, digital strateg vid Värmdö kommun, ger konkreta tips och råd om hur du kan styra och leda mot uppsatta förändringsmål. I arbetet med att optimera nyttan med digitaliseringsarbetet finns ett antal frågor att reflektera över:

 • Hur arbetar vi med att leda och styra utvecklingen?
 • Varför blir ofta utvecklingen dyrare och tar längre tid än det var tänkt?
 • Vilka värden skapar vi egentligen? Blev det verkligen bättre, mer rättssäkert och mer effektivt?

Filmen är 28 minuter lång.

Praktiska tips för nyttorealisering

Filmen går igenom följande punkter:

 • Definiera och styr på målet.
 • Prata om ”förändringen” istället för om ”projektet”.
 • Verksamhetsansvariga måste vara kravställare.
 • Verksamhetsansvariga godkänner beräknade nyttor så att de är realistiska.
 • Medarbetarnas engagemang i tidigt skede skapar realism och acceptans.
 • Fokusera på de 1–3 nyttor som är anledningen till den önskade förändringen.
 • Var ärlig om ekonomiska respektive kvalitativa nyttor.
 • Mät före och efter (ordinarie indikatorer).
 • Införande tills nyttorna är nådda.
 • Besluta om hur nyttorna ska användas för att nå effekter.

Filmen är 8 minuter lång.

Evenemang

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR