Publicerad 24 augusti 2023

Socialchefsnätverket

Socialchefsnätverket är ett av de strategiska chefsnätverken på Vård- och omsorgsavdelningen.

Nätverket träffas vid ungefär åtta tillfällen per år såväl digitalt som på plats.

Representanter från Socialchefsnätverket ingår i Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning socialtjänst (S-KiS). Socialchefsnätverket samverkar även med Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket, Skolchefsnätverket och med andra nätverk vid behov.

Nätverkets uppdrag

 • Forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
 • Rådgivande till SKR:s arbete.
 • Förankrings- och informationskanal mellan SKR och medlemmarna.
 • Effektivisering av SKR:s arbete (genom att träffa många samtidigt kan vi arbeta smartare).
 • Stödja utvecklingsarbete.
 • Samarbete med övriga nätverk.
 • Ingå i arbetsgrupper/referensgrupper och ta ansvar för socialtjänstens utveckling.
 • Föra frågor till och från nationell nivå och prioritera.
 • Genom samordning av SKR se till att ledningsnätverk på kommunal och regional nivå är informerade om prioriterade frågor (Styrgrupp S-KiS).
 • Verka för en utveckling för eHälsa, välfärdsteknologi.
 • Genom samordning av SKR arbeta med omställningen till en ny socialtjänst.

Nätverkets syfte

 • Företräda länets socialchefer.
 • Föra information till och från länets övriga socialchefer.
 • Utbyta erfarenheter.
 • Stödja varandra.
 • Bidra till beredning av frågor som rör socialtjänstens verksamhetsområde och angränsande hälso- och sjukvård.
 • Utbyta erfarenheter med andra strategiska chefsnätverk.
 • Möta myndigheter och representanter för regeringen för att påverka, stödja och ge feedback på deras arbete.
 • Framtidsspana och uppmärksamma trender och tendenser på lokal nivå.
 • Föra ut kunskapsunderlag i samarbete med nätverket för den regionala stöd- och samverkansstrukturen.

Kriterier för deltagare i Socialchefsnätverket

 • Det ska finnas minst en representant från varje län. ”Storlänen” kan representeras av fler än en representant per län.
 • Representanten i nätverket ska vara en socialchef/direktör eller vård- och omsorgschef/direktör.
  Personen ska vara formellt utsedd av länet.
 • Ha mandat att föra länets talan.

Kontaktpersoner

Nätverkets ordförande: Annika Pettersson, Lund 

Ansvarig på SKR: Åsa Furén-Thulin, sektionschef på Socialtjänstsektionen

Kontaktperson/administratör för nätverket: Anna Thomsson, Socialtjänstsektionen

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.