Publicerad 23 juni 2022

Införandestöd, patientkontrakt

SKR har i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med att införa patientkontrakt. Stödet består av flera olika delar.

Presentera patientkontrakt

Exempel från regioner finns både som lärande exempel och genom framtagna filmer.

Exempel och filmer om patientkontrakt

För att arbeta med och berätta om patientkontrakt i olika sammanhang finns material framtaget som kan användas i verksamheten.

Presentera Nära vård och patientkontrakt

Digitalt dialogstöd

Som ett stöd i arbetet med att införa patientkontrakt, har SKR tillsammans med regionerna tagit fram ett digitalt dialogstöd. Det är tänkt att användas vid samtal om personcentrering och patientkontrakt för ökad kunskap och förståelse. Dialogstödet kan användas i grupp eller på egen hand.

Digitalt dialogstöd

Metodstödet "7 frågor"

Genom att använda ”7 frågor” kan verksamheten få ett kvitto på i vilken omfattning delarna i patientkontrakt genomsyrar arbetssätten i verksamheten. Svaren på frågorna speglar graden av samsyn kring hur patienten och vården upplever att delarna i patientkontrakt fungerar och är ett sätt att få veta vilka områden inom verksamheten som behöver förbättras.

Metodstöd - 7 frågor till patienten och vårdgivaren

Fast vårdkontakt

Fast vårdkontakt är en av de centrala delarna i ett patientkontrakt, för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården. Fast vårdkontakt är en författningsreglerad funktion och vägledningen nedan kan underlätta arbetet med att skapa lokala rutiner för fast vårdkontakt.

Socialstyrelsen: Fast vårdkontakt, vägledning (PDF)

Informationsansvarig

  • Anette Nilsson
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.