Publicerad 18 maj 2021

Kommunal personal 2019

Här redovisas uppgifter från 2019 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i kommuner och kommunalförbund.

Uppgifterna avser anställda under november 2019. Tabellerna nedan är i Excelformat.

Rikstabeller

Tabell A

Samband mellan olika populationer Excel, 10 kB.

Tabell B

Antal anställda och faktiska årsarbetare efter personalgrupp samt förändring 2018-2019 Excel, 11 kB.

Tabell 1

Antal sysselsatta under perioden 1981-2019 Excel, 20 kB.

Tabell 2A

Andel sysselsatta efter verksamhet och personalgrupp Excel, 12 kB.

Tabell 2B

Antal sysselsatta efter verksamhet och personalgrupp Excel, 12 kB.

Tabell 3

Antal anställningar och faktiska årsarbetare efter personalgrupp Excel, 13 kB.

Tabell 4

Antal anställningar, faktiska årsarbetare, sysselsatta och helt lediga efter AID-etikett Excel, 38 kB.

Tabell 5

Antal anställningar per löneintervall (Tabellen har utgått).

Tabell 6

Antal anställda efter ålder, kön och personalgrupp Excel, 12 kB.

Kommunvisa tabeller

Tabell 7

Antal anställningar efter personalgrupp och kommun Excel, 48 kB.

Tabell 8

Antal årsarbetare efter personalgrupp och kommun Excel, 52 kB.

Tabell 9

Antal anställda efter kön, överenskommen sysselsättningsgrad och kommun Excel, 43 kB.

Tabell 10

Antal anställda efter ålder, kön och kommun Excel, 39 kB.

Bilagor

Bilaga 1

Teknisk beskrivning (PDF) Pdf, 37 kB.

Bilaga 2

Jämförbarhet (PDF) Pdf, 321 kB.

Bilaga 3

Personalgrupper kommun (PDF) Pdf, 16 kB.

Bilaga 4

Kommungruppsindelning del 1 (PDF) Pdf, 98 kB.

Kommungruppsindelning del 2 (PDF) Pdf, 32 kB.

​Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp (PDF) Pdf, 154 kB.

Tidigare års redovisningar

Kommunal personal 2018

Kommunal personal 2017

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.