Publicerad 22 mars 2024

Verktygslåda: En rektors första hundra dagar

Stödmaterialet "En rektors första hundra dagar" kan användas av dig som huvudman som en del i introduktionen av nya rektorer och skolledare. Verktygslådan kan bidra och ge förutsättningar för att nya skolledare ska lyckas i sitt uppdrag.

Stödmaterial: En rektors första hundra dagar, Sveriges Skolledare

"En rektors första hundra dagar" består av digitala verktygslådor inom en mängd olika områden och består av såväl operativt stödmaterial som lärande exempel. Verktygslådan ger rektorer stöd och verktyg för att utveckla en stabil och välfungerande arbetsorganisation vilket är en förutsättning för utbildningens utvecklingsorganisation.

SKR har tagit fram verktygslådan i samarbete med föreningen för Sveriges skolchefer, Jönköpings kommun samt Sveriges Skolledare.

Presentation av En rektors första hundra dagar

Verktygslådan lanserades på Skolriksdagen 2019. Den presenterades av Göran Isberg, dåvarande ordförande för föreningen Sveriges skolchefer, och Gabriella Ekström Filipsson, rektor och dåvarande ledamot i styrelsen för Sveriges Skolledare. Filmen är 11 minuter lång.

De första hundra dagarna är avgörande

Det sägs att de första hundra dagarna på ett nytt jobb är avgörande för hur pass lyckosamt uppdraget ska bli. Det gäller också skolledare. Det kan vara svårt att hinna utöva det pedagogiska ledarskap som förväntas, särskilt kan de administrativa uppgifterna till en början kännas betungande.

Verktygslådan riktar sig främst mot nya rektorer i förskola och grundskola men också för dig som redan arbetat en tid som skolledare.

Syftet med detta stödmaterial är att det ska:

 • utveckla och behålla skolledare i yrket
 • bidra till en stabil arbetsorganisation som kan utvecklas
 • stödja förvaltningarna att bedriva en kvalitativ skolverksamhet och skapa goda förutsättningar för sina nya skolledare
 • främja ett hållbart och långsiktigt pedagogiskt ledarskap
 • främja likvärdigheten.

Dessa områden ingår

 • Barn- och elevhälsa
 • Beslutsvägar
 • Effektiva möten
 • Fritidshem
 • Kompetensutveckling
 • Kränkande behandling
 • Ledarskap och styrning
 • Rektorns arbetsmiljö
 • Rutiner och kommunikation
 • Svåra samtal med personal
 • Team
 • Årsplanering.

Informationsansvarig

 • Lotta Andersson Damberg
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.