Publicerad 28 augusti 2023

SKR:s satsning Skolanalys

I SKR:s skolsatsning Skolanalys erbjuder vi ett stöd för ett effektivt utvecklingsarbete med målet att skapa förutsättningar för förbättrade skolresultat.

Erfarenheter från Sverige och andra länder har visat att det är möjligt att stärka den egna förmågan och förbättra elevernas studieresultat på relativt kort tid. Det kräver ett lokalt utvecklingsarbete som är fokuserat på rätt saker och är väl förankrat i alla led.

Det här är SKR:s Skolanalys

SKR:s Skolanalys handlar om att stärka den egna förmågan att utveckla skolan och förbättra skolresultaten. Arbetet utgår från varje kommuns unika förutsättningar där politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare aktivt deltar i utvecklingsarbetet.

SKR:s Skolanalys följer en arbetsprocess i fyra steg under totalt ett års tid.

  1. SKR inventerar. Arbetet inleds med ett besök där SKR intervjuar företrädare för politiker, förvaltning, skolledare, lärare och elever. SKR gör även en genomlysning av statistik och annan dokumentation
  2. SKR återkommer därefter med en kartläggning och analys som diskuteras vid en särskild workshop med brett deltagande. SKR vägleder även inför utvecklingsarbetet som tar vid.
  3. Arbetet utgår hela tiden från kommunens egna insatser. SKR roll handlar om att ge stöd och vägledning.
  4. Kommunen genomför och följer upp, SKR följer upp och stöttar vid behov.

Kostnad

Kostnaden för Skolanalys uppgår till 115 000 kronor. Priset inkluderar resor, övernattning, förberedelser, intervjuer, enkätundersökningar, besök, slutrapport samt muntlig återkoppling. SKR:s muntliga återkoppling kan vid behov göras vid flera tillfällen.

Kontakt och intresseanmälan

Kontakta oss om du vill ha mer information eller vill anmäla intresse för att delta i SKR:s Skolanalys.

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.