Publicerad 23 maj 2024

Framgångsfaktorer för skolans utveckling

Kunskapen om vad som krävs för skolutveckling är idag bred och väl grundad i såväl svensk som internationell forskning. Det finns en samstämmig bild av vilka faktorer och förutsättningar som krävs för att nå framgång. Med andra ord vet vi vad som gör skillnad och har betydelse för skolans utveckling.

SKR:s slutsatser bekräftas i senare års studier

År 2009 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner en analys av vad som kännetecknar framgångsrika skolkommuner. När vi nu blickar tillbaka och jämför SKR:s slutsatser med dagens forskningsresultat om skolutveckling, ser vi att de framgångsfaktorer som vi identifierade då bekräftas i de studier som presenterats sedan dess.

Slutsatserna är tydliga. Det finns inga enkla, snabba lösningar – framgång kräver långsiktighet, helhetsperspektiv och fokus på skolans inre arbete.

De länder som lyckas väl underbygger reformer med forskning och gör långsiktiga satsningar som ger förändring på system, skol- och klassrumsnivå samtidigt.

Framgångsfaktorer för skolans utveckling

  • Utveckling av undervisningen
  • Rektors pedagogiska ledarskap
  • Koll på läget ger möjlighet till prioritering och utveckling
  • Kunskapsfokus, förväntningar och samsyn - förhållningssätt som spelar roll
  • Samarbete bidrar till stabilitet och utveckling
  • Stöd till elever sätts in och följs upp
  • Styrkedja med tydlig ansvarsfördelning och tillit

Illustrationen ger en översiktlig bild av de framgångsfaktorer som lyfts fram i forskning och andra studier

Framgångsfaktorer för skolans utvecklingFörstora bilden

Klicka på bilden för en större version.

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.