Publicerad 25 mars 2024

Nationella nätverk –funktionshinderområdet

SKR drivet ett nationellt nätverk inom funktionshinderområdet och är värd för Nätverket Nationella kompetensrådet.

Nätverk för kvalitet och utveckling inom funktionshinder

SKR har ett nationellt nätverk för kvalitet och utvecklingsfrågor inom funktionshinder, med deltagare från länen.

För 2024 prioriterar nätverket följande områden:

 • Omställning till ny SoL.
 • Jämlik vård och omsorg.
 • Kompetensförsörjning och rekrytering.
 • Psykisk ohälsa och samsjuklighet.
 • Arbete för personer med funktionsnedsättning Brukarinflytande.

Varje län bestämmer själva vilka områden som de avser att arbeta med under året.

Nätverk Nationella kompetensrådet (NKR)

Nationella kompetensrådet består av representanter från i princip landets alla län. Representanterna arbetar med funktionshinderfrågor med fokus på kompetens och kompetensförsörjning. Rådet är en viktig och drivande kraft inom området. Kompetensrådet träffas i snitt två gånger per år. Rådet bildades 2014 under ESF-projektet Carpe. Sedan januari 2022 är SKR värdorganisation för NKR.

Områden som rådet arbetar eller har arbetat med:

 • Kompetenscentrum funktionshinder
 • Skyddad yrkestitel undersköterska
 • Stödpedagogutbildning
 • AID-kodning för titulatur stödassistent och stödpedagog
 • Yrkesresan

Information om Yrkesresan

Om du har frågor kring rådets verksamhet och/eller kompetensfrågor kontakta Nationella kompetensrådet genom kontaktformuläret på webbsidan.

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.