Publicerad 24 oktober 2022

Yrkesresan – satsning på kompetensutveckling

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. ​

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Idag har drygt 90% av alla kommuner valt att anslutna till Yrkesresan. 

Yrkesresor för flera verksamhetsområden

Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028. Olika RSS:er ansvarar för innehåll och produktion av resorna. 

Yrkesresan Barn och unga är först ut och lanseras succesivt med start under hösten 2022. Göteborgsregionen ansvarar för produktion och spridning av denna resa.

Lärplattformen Yrkesresan

Nästa yrkesresa vänder sig till medarbetare inom funktionshinderområdets utförarverksamheter med Kommunförbundet i Västernorrland som ansvarig. Produktionen påbörjas under hösten 2022 och lansering planeras till hösten 2023. Längre fram planeras även en yrkesresa för myndighetsutövande medarbetare inom funktionshinderområdet.

Under 2022 pågår förstudier för ytterligare två yrkesresor: missbruk och beroende (Kommunal utveckling i Jönköpings län) samt utförarverksamheter inom äldreomsorgen (FoU-Centrum i Östergötland).

Regionalt genomförande

Yrkesresan är en nationell satsning med ett regionalt genomförande för lokal kompetens. Det finns regionala projektledare i alla län (RSS) som ansvarar för det regionala genomförandet och som håller kontakten med kommunerna i sitt län.

Digital samarbetsyta

Alla anslutna kommuner, RSS:er och andra aktörer är välkomna till SKR:s digitala yta Samarbetsrum. Här samlar vi all information information om det pågående arbetet med Yrkesresan. Hör av dig till SKR:s Kontaktcenter via formuläret längst ner på sidan om du vill få en inbjudan till Samarbetsrum.

Fortfarande möjligt att ansluta

Hittills har drygt 90 procent av landets kommuner valt att ansluta sig till Yrkesresan, och det finns fortfarande möjlighet för fler kommuner att vara med.

Så går det till att ansluta en kommun till Yrkesresan

Film: Yrkesresan - kvalitet i varje möte

I filmen berättar medarbetare inom socialtjänsten om vilken nytta de haft av Yrkesresan. Medverkande från Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer förklarar sina respektive roller i arbetet. Ansvariga chefer på SKR berättar om vikten av samverkan för att paketera och sprida bästa tillgängliga kunskap. Filmen är textad och cirka 4 minuter lång.

Informationsansvarig

  • Ulrika Freiholtz
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.