Publicerad 6 maj 2024

Vårdprisindex, VPI

Vårdprisindex är framtaget tillsammans med Vårdföretagarna och Sobona. Det är ämnat att användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Prisindexet VPI

Vårdprisindex (VPI) publiceras i mitten av december och är alltid definitivt

Definitivt VPI för 2023, 2023-12-08 (Excel) Excel, 43 kB.

Användningsområde för VPI

VPI kan användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Bakgrund och modell för VPI

I PM från mars 2009 förklaras bakgrunden och modellen för att räkna fram OPI och VPI. Promemorian presenterades ursprungligen i cirkulär 09:26 och EkonomiNytt 10/09.

PM prisindex för vård och omsorg (PDF) Pdf, 117 kB.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.