Publicerad 7 mars 2023

SKR:s arbete med skatteunderlagsprognoser

Syftet med publiceringen av skatteunderlagsprognoserna är att ge kommuner och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna kommer att utvecklas som grund för budgeten, och även hur de slutligen blir. Publiceringarnas årscykel påverkas av flera faktorer, bland annat regeringens fastställande av uppräkningsfaktorer och Skatteverkets beskattningsutfall.

Tidpunkter för skatteunderlagsprognoser

SKR publicerar prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, månadsskiftet september/oktober samt december. Den prognos som görs i december ska ligga till grund för skatteberäkningen i bokslutet. Till grund för dessa prognoser ligger en konjunkturbedömning. Alla datum finns i Ekonomikalendern.

Under ett valår kan prognosen i månadsskiftet september/oktober senareläggas.

Ekonomikalendern

Uppräkningsfaktorer

Regeringens propositioner om den ekonomiska politiken har stor betydelse för kommuner och regioner. Bland annat fastställer regeringen uppräkningsfaktorer för skatteunderlaget i samband med budgetpropositionen i september varje år. Dessa utgör grunden för de preliminärt erhållna skatteintäkterna.

Vid valår är reglerna för när budgeten senast måste lämnas ändrade:

  • Om det inte blir regeringsskifte ska den lämnas senast två veckor efter riksmötets öppnande.
  • Om det blir regeringsskifte ska budgetpropositionen lämnas senast tre veckor efter att ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november.

Propositioner ekonomi

Beskattningsutfall

Preliminära beskattningsutfall presenteras av Skatteverket i juni. Därefter sker uppdateringar ungefär var fjärde vecka från och med juli, innan det slutliga utfallet publiceras i december.

Skillnaden mellan de preliminärt erhållna och de definitiva skatteintäkterna regleras i den så kallade slutavräkningen. Den görs i januari två år efter det aktuella inkomståret.

2021 års definitiva beskattningsutfall

Nya prognoser läggs till Skatteverkets webbsida efterhand

Länken nedan leder till sidan Alla Skatteverkets öppna data. Klicka på Titel för att sortera listan och välj sedan ”Beskattning, Beskattningsutfall (inkomstår 20XX)” så fälls lista ut med tillgängliga filer att ladda ned, Excel 2010 eller CSV-filer. Tillgängliga år är 2016 till och med 2019.

Utfallet på kommunal och regional nivå, Skatteverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.