Publicerad 12 april 2024

Samarbetsrum välfärdsbrottslighet

Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner är välkomna att delta i SKR:s samarbetsrum om att motverka välfärdsbrottslighet. Här kan du dela erfarenheter, ställa frågor och ta del av material och exempel.

Anmäl dig till SKR:s samarbetsrum

Fem olika samarbetsrum

Välfärdsbrottslighet regioner

Öppet för dem som ingår i SKR:s regionnätverk. Detta samarbetsrum är till för att deltagarna ska kunna ställa frågor till varandra, dela dokument, information och erfarenheter.

Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan

Öppet för alla med en kommun- eller region-e-postadress. Samarbetsrummet används för att kunna ställa frågor till varandra, dela dokument, information och erfarenheter brett inom frågorna.

Välfärdsbrottslighet inom personlig assistans

Öppet för medlemmar som vill prata specifikt om personlig assistans. Används för att kunna ställa frågor till varandra, dela dokument, information och erfarenheter inom området.

Föreningsbidrag välfärdsbrottslighet

Öppet för anställda i kommuner eller regioner som vill prata specifikt om föreningsbidrag. Samarbetsrummet används för att kunna ställa frågor till varandra, dela dokument, information och erfarenheter inom området.

Felaktiga utbetalningar ekonomiskt bistånd

Öppet för medlemmar som vill prata specifikt om ekonomiskt bistånd. Samarbetsrummet används för att kunna ställa frågor till varandra, dela dokument, information och erfarenheter inom området.

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.