Publicerad 2 juli 2024

Poddar om välfärdsbrott

Podcast Demokratiresan lyfter välfärdsbrottslighet ur olika perspektiv som till exempel ekonomisk brottslighet, företag och föreningars välfärdsbrott med flera.

Välfärdsbrott

Ett avsnitt som lyfter välfärdsbrott med ett särskilt fokus på företag och föreningars välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Johanna Skinnari, Brå, medverkar förklarar vad som kan utgöra välfärdsbrott.

Podd 75: Välfärdsbrott

Välfärdsbrottslighet - företag som brottsverktyg

Detta avsnitt tar upp ekonomisk brottslighet och hur den kan påverka
tilltron till demokratin och demokratiska processer. Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten, medverkar.

Podd 93: Välfärdsbrottslighet

Välfärdsbrottslighet i regioner

Välfärdsbrottslighet i regionerna omfattar allt från oseriösa aktörer som överutnyttjar systemet till rena brott som bedrägerier eller läkemedelsrelaterad brottslighet. Vad krävs för att upptäcka denna brottslighet, vilka verktyg finns att använda och vilka verktyg som skulle behövas.

99: Välfärdsbrottslighet i regioner

Välfärdsbrottslighet - om intervjustudie

Håkan Sandahl och Lisa Pedersen berättar om den intervjustudie som SKR har genomfört 2021. Den visar att det bland annat finns behov av ökad kunskap om vad välfärdsbrott och otillåten påverkan är, samt att det behövs verktyg för att hantera problematiken.

#65 Välfärdsbrottslighet - om resultatet av studien

Rapporten: Välfärdsbrott och otillåten påverkan – intervjustudie

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.