Publicerad 4 november 2021

Välfärdsbrott och otillåten påverkan – intervjustudie

Resultatet visar att det finns en stor vilja från kommunerna att arbeta mer med frågorna men att det finns flera hinder för att utveckla arbetet mot både välfärdsbrott som mot otillåten påverkan.

SKR har gett i uppdrag till en konsult att göra en intervjustudie för att få en bättre bild av hur kommuner upplever välfärdsbrott och behov av stöd. Resultatet kan kategoriseras i fem områden:

  • Kompetens och kunskap
  • Det saknas verktyg och strukturer
  • Det saknas stöd från ledningen
  • Otillåten påverkan ökar
  • Arbetet hindras av målkonflikter

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.