Publicerad 28 mars 2024

Stöd i arbetet att motverka välfärdsbrottslighet

SKR erbjuder kommuner och regioner stödmaterial som kan bidra i deras arbete med att skapa en förmåga och strategi mot välfärdsbrott.

Stödmaterialet kan användas på flera olika nivåer i organisationen, både av förtroendevalda och tjänstepersoner, i syfte att motverka ekonomisk brottslighet, oegentligheter och bedrägerier med mera.

Checklista och vägledning för att motverka välfärdsbrott

PwC har på uppdrag av SKR, utarbetat en checklista som syftar till att vara ett stöd för kommuner och regioner i att påbörja eller utveckla arbetet med att upptäcka, förebygga och motverka välfärdsbrott. Checklistan kan vara ett verktyg för att höja medvetenheten om riskerna och ge stöd och vägledning i det praktiska arbetet.

Checklista förebygga och motverka välfärdsbrottslighet (PDF) Pdf, 770 kB.

KPMG har på uppdrag av SKR, utarbetat en vägledning som syftar till att vara ett stöd för kommuner och regioner i att påbörja eller utveckla arbetet med att upptäcka, förebygga och motverka välfärdsbrott. Vägledningen kan vara ett verktyg för att höja medvetenheten om riskerna och ge stöd och vägledning i det praktiska arbetet.

Vägledning förebygga och motverka välfärdsbrottslighet (PDF) Pdf, 3 MB.

Stödmaterial från nationella myndigheter

Flera myndigheter har tagit fram material i syfte att underlätta kommuners och regioners arbete med att förhindra välfärdsbrottslighet.

Myndigheters stödmaterial inom området välfärdsbrottslighet

Delning av information om brottslighet upptäcks på ett HVB-hem

SKR förklarar i en promemoria i vilka situationer uppgifter om barn som bor på hvb-hem kan delas. Där beskriver vi också hur man kan hantera information om företag som driver hvb-hem för att undvika att oseriösa aktörer anlitas.

Hur uppgifter om barn som bor på HVB-hem kan delas

Lärande exempel

Kommuner och regioner arbetar aktivt för att förhindra välfärdsbrottslighet. De genomför ett viktigt arbete inom olika områden för att motverka och försvåra brott. Här kan du ta del ett antal lärande exempel på viktiga insatser.

Lärande exempel, välfärdsbrottslighet

Blanketter för polisanmälan, bidragsbrott

Polisen har två olika sorters blanketter för Anmälan om bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagen (2007:612). En för ifyllnad digitalt och en för utskrift. Alla instruktioner hur du gör och var den ska skickas finns på polisens webbplats för blanketter.

Blanketter, Polisen

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.