Publicerad 31 maj 2024

Statistik om driftformer

Kommuner och regioners verksamheter utförs av en rad olika utförare. SKR redovisar statistik som ur olika perspektiv belyser att kommunal verksamhet kan bedrivas på många olika sätt, i olika driftformer.

Köp av verksamhet

Utvecklingen av kostnader och kostnadsandelar för köpt verksamhet, utveckling av valfrihetssystem och antalet utförare inom välfärden. Utvecklingen avser åren från 2006 och framåt. Uppdateras årligen.

Statistik köp av verksamhet

Beslutsläge valfrihetsystem i regioner

Statistik över regionernas beslutade och annonserade valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet, LOV. Uppdateras årligen.

Valfrihetssystem i regionerna

Hemtjänstersättning

För ersättning inom hemtjänst gäller att godkända leverantörer ska ha samma villkor enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det gäller både kvalitetskrav som ersättningsbelopp. SKR gör regelbundet inventeringar bland landets kommuner. Den senaste undersökningen är gjord 2022.

Ersättningssystem i hemtjänst

Hemstjänstutförare

Många företag har fått tillstånd att bedriva hemtjänst enligt IVO. Företag som enbart bedriver boendestöd måste ha tillstånd att bedriva hemtjänst. Uppdateras årligen.

Valfrihetssystem i kommuner

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.