Publicerad 22 mars 2021

Information till dig som uppgiftslämnare

Kommuner och regioner får varje år en stor mängd enkäter och uppgiftsinsamlingar från statliga myndigheter. SKR arbetar för att begränsa och underlätta uppgiftslämnarbördan.

Samråd enligt SFS 1982:668

Statliga myndigheter måste enligt förordningen SFS 1982:668 samråda med SKR innan de får samla in uppgifter. Även universitet, högskolor och länsstyrelser omfattas av förordningen.

Samrådet innebär inte att SKR godkänner eller samarbetar med myndigheten kring uppgiftsinsamlingen. SKR har endast i dialog med myndigheten lämnat synpunkter och därigenom försökt påverka insamlingens omfattning och vilka uppgifter som efterfrågas. Det är alltid myndigheten som beslutar om och ansvarar för insamlingen.

Innebörden i förordningen

Enligt förordningen är myndigheten skyldig att:

 • Begränsa och underlätta insamlingen så långt det är möjligt
 • Tydligt ange om insamlingen är frivillig eller ej
 • Om det råder uppgiftsplikt tydligt ange enligt vilket regelverk detta är beslutat
 • Samråda med SKR, att samråd skett ska framgå i missivet. Om det inte står innebär det att samråd enligt förordningen inte skett.

Vilka enkäter behöver man besvara?

De enda uppgiftsinsamlingar som måste besvaras är de som kommer från statliga myndigheter där det tydligt framgår att besvarandet är obligatoriskt enligt någon föreskrift. Ett exempel är den officiella statistiken. Övriga uppgiftsinsamlingar är det frivilligt att svara på, vilket också tydligt ska framgå i följebrevet.

Om det är en undersökning som är frivillig att svara på och ni anser att svaren riskerar att ge en missvisande bild av er verksamhet är vårt råd att inte svara på uppgiftsinsamlingen. Meddela dock gärna myndigheten om ert beslut och varför ni tagit det, så att de får kunskap om bristerna med enkäten. Vårt råd är även att inte göra särskilda sammanställningar enbart till en uppgiftsinsamling.

Kontakta SIM-gruppen på SKR

Hör av dig till SIM-gruppen på SKR om du får enkäter från statliga myndigheter och:

 • du har frågor rörande vilka enkäter som måste besvaras
 • det inte framgår om den är frivillig eller inte
 • där det krävs att uppgifter ska lämnas men det inte framgår enligt vilket regelverk du är skyldig att göra detta
 • det inte står att samråd skett med SKR
 • där frågorna inte kan besvaras på ett bra och enkelt sätt eller ger en missvisande bild av er verksamhet

Informationsansvarig

 • Kenneth Åhlvik
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.