Publicerad 23 april 2024

Förskola på nationella minoritetsspråk

SKR stödjer kommunerna i ansvaret att erbjuda barn förskola på nationella minoritetsspråk. Enligt skollagen ska kommuner som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, erbjuda barn plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.

Barns rätt till förskola på nationella minoritetsspråk syftar till att språket ska bevaras, utvecklas och föras vidare till nya generationer. Det är upp till varje huvudman och förskola att avgöra hur utbildningen utformas för att bidra till det syftet. Rätten till förskola på nationella minoritetsspråk gäller varje enskilt barn om vårdnadshavaren begär det (8 kap. 12 b § skollagen). Kommunerna behöver organisera utbildningen utifrån barnunderlag och lokala förutsättningar, som till exempel personal med språkkompetens.

Skollagen, riksdagen

Nationella minoriteter – rättigheter i förskola

Avsnitt ur webbsändning med information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola. I webbsändningen deltar Helena Lundgren, Undervisningsråd på Skolverket. Filmen är sex minuter.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.