Publicerad 26 september 2023

Digitalt ekosystem, seminarium

SKR har anordnat ett seminarium om hur landets skolhuvudmän kan uppnå en ändamålsenlig försörjning av digitala tjänster och stöd i skolan. I seminariet presenterar SKR en första version av beställarstödet. Under seminariet medverkar experter och huvudmän som ger sina erfarenheter och reflektioner.

Seminariet är cirka 1 timme och 30 minuter långt.

Viktiga händelser under seminariet

00:00: Inledning och SKR:s satsning Skoldigistöd; Mikael Svensson och Tilsith Lacouture, SKR.

07:05: Den strategiska försörjningsprocessen – en ledningsfråga, inte en upphandlingsfråga; Eva-Lotta Löwstedt Lundell, Adda.

25:12: Att välja och påverka rama vtal – vilket stöd kan jag få av Addas inköpscentral? Marita Lohmander, Addas Inköpscentral.

37:22: Kompetentare inköp och leveranser – branschens perspektiv; Johanna Karlén, Swedish Edtech.

51:01: SKR:s beställarstöd för digitala ekosystem – en handbok; Hannes Härfast, Adda AffärsConcept.

1:14:00: Avslutande reflektioner från skolhuvudmän: Per Olén, It-strateg, Borlänge kommun, Viveka Dahl, utbildningschef – Lunds kommun och Johanna Andersson, utvecklingschef – Västerås stad.

Ansvarig

Hannes Härfast
Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.