Publicerad 19 december 2023

LIKA Ledning

Självskattningsverktyget LIKA Ledning avvecklades den 30 juni 2023.

LIKA Ledning skapades för att konkret stödja skolan/huvudmännen i arbetet med digitalisering. Idag har läget och förutsättningarna för skolans digitalisering förändrats och SKR prioriterar att stödja i andra delar av skolans digitalisering.

Frågor och svar om avvecklingen av LIKA Ledning

 • Varför vidareutvecklas inte LIKA?

  LIKA Ledning skapades för att konkret stödja skolan/huvudmännen i arbetet med digitalisering. Idag är läget och förutsättningarna för skolans digitalisering en annan och SKR prioriterar att stödja i andra delar av skolans digitalisering.

 • Kommer verktyget att ersättas med något?

  Nej, SKR kommer inte att ersätta LIKA Ledning med något annat likvärdigt verktyg. SKR erbjuder flera andra stöd till medlemmarna gällande arbetet med skolans digitalisering:

  Stöd och vägledningar, digitalisering skola

 • Vad händer med vår data? Vad händer med de personuppgifter som finns på sidan/i verktyget?

  All data kommer att raderas. Observera att SKR inte kommer inte ta ut några rapporter, det är upp till respektive användare att göra.

  Rapporter går att hämta ut från verktyget fram till och med den 30 juni 2023.

Rapporter LIKA-verktygen

SKR har tagit fram rapporter för att visa på hur läget i landet ser ut gällande några olika områden. Dessa baseras på data från LIKA-verktygen som har sammanställts.

LIKA-rapporter

Informationsansvarig

 • Mikael Svensson
  Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.