Publicerad 20 maj 2024

Teknisk fastighetsförvaltning

Att äga fastigheter medför ansvar för skötsel och underhåll. Genom att underhålla fastigheter går det att förlänga deras livslängd, öka värdet för kärnverksamheten och samtidigt minska risken för kapitalförstöring.

Kommuner och regioner är stora ägare av olika slags fastigheter, allt från förskolor och äldreboenden till sjukhus och vårdcentraler. För att vidmakthålla fastigheternas värde, tekniska funktion och skick är det viktigt att fastigheterna sköts och underhålls. SKR har gett ut flera skrifter och handböcker med råd och strategier inom teknisk förvaltning.

Ny lag om personalliggare

Sedan 1 januari 2016 omfattas byggherrar inom den offentliga sektorn av en ny lag som innebär att de måste anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket. Den som bedriver byggverksamhet är också skyldig att föra en elektronisk personalliggare.

Personalliggare i byggbranschen, Skatteverket

Personalliggare i byggbranschen

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.