Publicerad 1 september 2022

Digitalisering av byggnadsinformation

Digitalisering av byggnadsinformation är ett viktigt verktyg för att uppnå en effektivare fastighetsorganisation i kommuner och regioner. Att ha tillgång till relevant information i alla skeden av byggprocessen kan ge stora besparingar.

Utmaningen är att få fler kommuner och regioner att digitalisera byggnadsinformation i så stor utsträckning som möjligt.

BIM i fastighetsförvaltningen

BIM är en förkortning för Byggnadsinformationsmodell och beskriver informationsflödet inom bygg- och förvaltningsprocessen. Att använda sig av BIM har blivit allt vanligare i fastighetssektorn. BIM används framför allt i projektfasen, men sektorn har också börjat inse fördelarna med att digitalisera fastighetsförvaltningen.

Digitalisering innebär ofta en stor investering och ökade förvaltningskostnader. Vinsterna blir inte genast synliga vilket gör att många låter bli att ta steget. Framför allt är det större kommuner som har påbörjat digitaliseringen. För dig som arbetar i en mindre kommun handlar det om att försöka hitta en nivå som passar just din organisations behov och kapacitet.

Detta gör SKR

Digitalisering för med sig många fördelar men kan verka krångligt eftersom det ställer krav på nya kompetenser. SKR arbetar med verksamhetsutveckling för att stödja våra medlemmar i arbetet med digitalisering. Vi ger bland annat ut skrifter inom området och digitalisering är ett viktigt område på våra konferenser.

Nya möjligheter med CoClass

Området digitalisering utvecklas med nya standarder och riktlinjer. SKR försöker delta i och påverka utvecklingen så att den tar hänsyn till kommuners och regioners förutsättningar. Exempel på ett sådant projekt är CoClass som är en utveckling av systematiken BSAB. CoClass är en viktig komponent för att få ett obrutet informationsflöde i byggprocessen.

Kom igång nu!

Ju längre vi dröjer med att digitalisera, desto mer besparingar stjäl vi från våra framtida organisationer. Därför är det hög tid att komma igång med BIM redan nu.

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.