Publicerad 18 december 2023

Grunddata, informationsutbyte

Grunddata definieras som uppgifter inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället. Nu finns gemensamma principer och riktlinjer för standardiserat grunddata.

Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte

Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Skatteverket och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har haft i uppdrag att se hur effektivare hantering av grunddata och informationsutbyte kan bidra till påverka kommuner och regioners möjligheter till en ökad digitalisering. Slutrapporten publicerades i augusti 2019.

Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte, DIGG

Effektiv tillgång till grunddata

Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket har gjort en utredning om effektiv tillgång till grunddata, där SKR varit samarbetspartner. Uppdraget har samordnats av DIGG – myndigheten för digital förvaltning. Nu finns en slutrapport.

En definition för begreppet grunddata fastställdes inom uppdraget:

Uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället.

Utöver definitionen finns nu gemensamma principer och riktlinjer för standardiserat grunddata.

Principer

 • Grunddata ska hämtas från källan.
 • Grunddata ska vara informationsklassad.
 • Grunddata ska leva upp till fastställda krav gällande informationens tillgänglighet, interoperabilitet, kvalitet, informationssäkerhet och aktualitet.
 • Grunddata ska vara nationellt avgiftsfria inom offentlig förvaltning.
 • Grunddata ska kunna utbytas med andra EU länder.

Riktlinjer

 • Tillgängliggörande av grunddata ska styras av användarbehov.
 • Samarbete mellan aktörer.
 • Innan grunddata tillgängliggörs ska det godkännas inom grunddatadomänen.
 • Tillgängliggörande sker i en formell process.
 • Identifierad grunddata ska modelleras i en gemensam nationell informationsmodell för grunddata.
 • Grunddataarbetet ska harmoniseras mot EU:s grunddataarbete.

De föreslagna principerna och riktlinjerna syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv och säker tillgång till grunddata och utgår från europeiska principer på området. De bedöms även vara förenliga med gällande rätt.

Uppdrag om säker och effektiv tillgång till grunddata, DIGG

Informationsansvarig

 • Caspar Almalander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.