Publicerad 2 maj 2024

Bevara eller gallra, gallringsråd

För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering.

Hanteringen av informationen, de allmänna handlingarna, måste på olika sätt kvalitetssäkras. Informationen dokumenterar olika skeenden - vad som beslutades, hur man handlade och vad som sades och utfördes.

Råden är rekommendationer om bevarande och gallring. Råden kan behöva anpassas till just er verksamhet. Det betyder att namn på handlingar, begrepp, anmärkningar etcetera kan skilja sig åt.

Råden kan inte tillämpas innan beslut är fattat i nämnd. Kontakta kommunens/regionens arkivmyndighet för mer information.

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor har tagit fram skriftserien Bevara eller gallra, ibland även kallad gallringsråd. Råden är framtagna sedan 2008, men är fortfarande relevanta.

Gallringsråd nr 1: Råd för lednings- och stödprocesser (PDF) Pdf, 472 kB.

Gallringsråd 1 Tillägg: Gallringsfrist för räkenskapsinformation 2019 (PDF) Pdf, 253 kB.

Gallringsråd 2: Råd för utbildningsväsende (PDF) Pdf, 856 kB.

Gallringsråd 3: Råd för fritids- och kulturverksamheten - kan beställas i nedan formulär.

Gallringsråd 4: Råd om kartor och ritningar (PDF) Pdf, 421 kB.

Gallringsråd 5: Råd för socialtjänsten med mera (PDF) Pdf, 1 MB.

Gallringsråd nr 6: Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation Pdf, 711 kB.

Gallringsråd nr 7: Råd för teknisk verksamhet, mark, fastigheter, bostadsförsörjning Pdf, 612 kB.

Gallringsråd 8: Råd för miljö- och hälsoskyddsverksamhet (PDF) Pdf, 299 kB.

Gallringsråd 9: Råd för överförmyndare (PDF) Pdf, 478 kB.

Gallringsråd 10: Råd för räddningstjänsten - kan beställas i nedan formulär.

Gallringsråd 11: Råd för plan- och byggväsendet (PDF) Pdf, 910 kB.

Gallringsråd 12: Råd för smittskyddsenheter (PDF) Pdf, 299 kB.

Gallringsråd för kollektivtrafiknämnder och företag (PDF) Pdf, 140 kB.

Beställ gallringsråd

Gallringsråd nr 3 och 10 kan du beställa som PDF-dokument via SKR:s kontaktcenter i nedan formulär.


Ange nedan vilket gallringsråd du önskar beställa:

Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.