Publicerad 20 januari 2023

Vägledningar, ramavtal, e-legitimation

Det finns olika möjligheter för upphandlande myndigheter och kommuner att få tillgång till e-legitimeringar och e-underskrifter. På den här sidan samlas olika vägledningar och avtal för e-legitimation.

Alla kommuner och regioner behöver ha e-tjänster som är anpassade till olika typer av e-legitimation som invånarna använder. E-tjänsterna behöver också klara utländska e-legitimationer samt vid behov hantera e-underskrifter på samma sätt som underskrifter på papper.

De flesta invånare använder en e-legitimation som utfärdats av BankID, Nordea eller Telia för att kunna använda e-tjänster på nätet. Kommuner och regioner som vill erbjuda e-tjänster har avtal med någon eller flera av de tre leverantörerna av e-legitimation.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning avtal 2017 och 2018 E-legitimering (valfrihetssystem)

E-legitimering för dig som leverantör, DIGG

Kammarkollegiets ramavtal

För försörjning av identifiering och underskrift med elektronisk legitimation (e-identifiering och e-underskrift) finns ramavtal från Kammarkollegiet som kan nyttjas.

Ramavtalsområden gällande programvaror och tjänster, Avropa

Juridisk vägledning för e-legitimering och e-underskrifter

Vägledningen är i första hand skriven för jurister, men även för andra yrkesgrupper som är involverade, som till exempel IT-arkitekter, verksamhetsutvecklare, upphandlare, IT-säkerhetsexperter, kommunikatörer med flera.

Vägledningen har tagits fram av eSams juridiska expertgrupp i samarbete med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Även banksidan har bidragit i arbetet.

Juridisk vägledning e-legitimering och e-underskrifter, eSam (PDF)

Åtgärder mot olaglig användning av e-legitimation

eSam har tagit fram rekommendationer med åtgärder och information när användare vilseleds att logga in någon annan med sin e-legitimation. Informationsinsats riktas i första hand mot privatpersoner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.