Publicerad 13 juni 2024

Säker digital kommunikation

SKR är en av aktörerna i arbetet med att skapa förutsättningar för ett enklare och säkrare informationsutbyte mellan kommuner, regioner och myndigheter. SDK är en del av Sveriges nationella infrastruktur.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har sedan den 27 mars 2024 uppdraget att tillhandahålla, förvalta och vidareutveckla infrastrukturen för Säker digital kommunikation (SDK). Den tekniska plattform som tidigare hat tillhandahållits av Inera har därmed överlämnats tillsammans med dokumentation och övrigt införandestöd.

Information om Säker digital kommunikation, Digg

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.