Publicerad 12 juni 2024

Digital post

Digital post (tidigare Mina meddelanden) är namnet på den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säker digital post.

Idag har cirka 6,2 miljoner privatpersoner och 250 000 företag en digital brevlåda. Kommuner, regioner och övriga offentliga aktörer kan genom anslutning till infrastrukturen nå dessa med sina digitala utskick.

Vägledning för att ansluta sig

Flera kommuner har påbörjat eller helt genomfört arbetet med att införa Digital post då detta ökar säkerheten, ger stor effektivisering i det administrativa arbetet med utskick samt innebär besparingar genom minskad portokostnad.

Digg, som är ansvariga för infrastrukturen, har tagit fram en vägledning för att stödja offentliga aktörer i arbetet med att ansluta sig.

Så här kommer du igång

Verksamhetssystem och utskickstjänst

För att kunna skicka digital post direkt från verksamhetssystemen behövs antingen direktintegration mellan dessa och infrastrukturen, alternativt integration mellan dessa och en extern utskickstjänst, som i sin tur ansluts till infrastrukturen.

Kommuner och regioner upphandlar vanligen utskickstjänsten på marknaden, men det finns undantag. Sundsvalls kommun har utvecklat en helt egen tjänst för detta ändamål, baserat på öppen källkod.

Adda har tagit fram ett ramavtal för upphandling av utskickstjänster, i vilket funktioner för digital och fysisk post kombineras. Ett nytt avtal är i dagsläget under framtagning, med målsättningen att ha det klart i december 2024.

Ramavtal digitala och fysiska utskickstjänster, Adda

Digital post som del i Handslag för digitalisering

SKR vill förenkla och minska hinder för användande och anslutning till Digital post. Inom ramen för Handslag för digitalisering genomförs nu en rad aktiviteter i detta syfte.

Bland annat erbjuder vi införandestöd med intensivkurser och workshops till kommuner som vill få hjälp att komma igång.

Digital post inom Handslaget

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.