Publicerad 3 juni 2024

Införande och utveckling av Digital post

Initiativet innebär att kommuner skickar sin utgående post digitalt i första hand. Tekniska och organisatoriska förutsättningar behöver etableras i den egna kommunen och arbetssätt behöver ses över. Förändringar behöver också ske nationellt.

Syftet med initiativet är att skapa förenklingar och minska hinder för användande och anslutning till tjänsten. Detta genererar nyttor i form av frigjorda ekonomiska medel och frigjord tid hos kommunens medarbetare, resurser som kan användas till annat värdeskapande arbete. Parallellt drivs påverkansarbete för utveckling av tjänsten.

Initiativet aktualiseras i än högre grad givet presentationen av regeringens utredning den 25 juni 2024 för civilminister Erik Slottner. Utredningen föreslår bland annat att statliga myndigheter, kommuner och regioner ska skicka myndighetspost genom "Mina meddelanden”. Utredningen föreslår vidare att obligatoriet för kommuner, regioner och myndigheter genomförs utan ekonomisk ersättning för de som påverkas.

Information om Digital post, ENA

SOU 2024:47, Digital myndighetspost, Regeringen (PDF)

Mål och nyttor

Målet för initiativet är att 80 procent av kommunerna är anslutna till Digital post och gör 80 procent av sina postförsändelser via tjänsten. Nyttor som skapas är:

Kostnadsbesparing:

 • Minskad kostnad för porto, kuvert, papper och utskrift
 • Minskad transportkostnad

Tid - omfördelningsnyttor:

 • Minskad administrativ tid
 • Effektivare kommunikation
 • Kortare handläggningstider

Säkerhet:

 • Högre informationssäkerhet
 • Cybersäkerhet

Invånarnytta:

 • Tillmötesgå invånarens förväntan på digital post
 • Minskad väntetid
 • Bättre totalöversikt för invånaren och dennes offentliga engagemang i en och samma säkra digitala brevlåda

Kvalitet:

 • Minskade fel och försvunnen post
 • Följer nationell och internationell infrastrukturstandard

Miljö:

 • Minskad pappersåtgång
 • Minskad transport

Leveranser

 • Införandestöd till kommuner i form av Intensivkurser som genomförs löpande i omgångar. Tre träffars under tre månader med teman om upphandling och anslutning, verksamhetsutveckling – om förändring i verksamheten, delgivning och erfarenheter från andra kommuner. Deltagarna kommer kunna ta dela av allt material och få stöd mellan träffarna.
 • Uppdaterat ramavtal.
 • Genom marknadsdialog påverka leverantörer av verksamhetssystem att bygga in funktionalitet för att skicka digital post inom några utvalda verksamhetsområden.
 • Juridisk vägledning om användning av Digital post.
 • Påverkansarbete gentemot Digg och regeringen om utveckling av infrastrukturen för tjänsten.
 • Publik lista på verksamhetssystem med stöd för Digital post.

Detta krävs av en deltagande kommun

För respektive kommun innebär initiativet:

 • Att driva förändringsarbete i verksamheten avseende att skicka digital post istället för fysiska brev.
 • Att förändra arbetssätt och processer för delgivning i olika verksamhetsprocesser.
 • Att tekniska förutsättningar behöver etableras antingen genom en leverantör på marknaden via avrop på Addas ramavtal, genom samverkan använda annan kommuns grundläggande infrastruktur eller genom utveckling i egen teknisk infrastruktur.

Finansiering

Om din kommun vill ta del av införandestödet innebär det en kostnad på 5.000 kronor.

Om erbjudandet

Här kan du ta del av erbjudandet i sin helhet samt räkna på nyttor för kommunen.Beslut om ansluta till initiativet är bindande.

Erbjudande Införande och utveckling av Digital post (PDF) Pdf, 1 MB.

Sista datum för svar till SKR

Ifylld och undertecknad avsiktsförklaring scannas och skickas till SKR senast 30 september 2024.

Om intiativet och svar på frågor

Filmen är cirka 29 minuter lång. En presentation av intiativet sker i cirka 10 minuter, därefter en öppen frågestund där kommunerna ställer frågor till SKR, Adda och Inera om initiativet.

Informationsansvarig

 • Fredrik Carlsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om initiativet

Om Handslaget

Handslaget för välfärdsutveckling genom digitalisering är en kommungemensam kraftsamling i syfte att öka digitaliseringstaken, med siktet inställt på visionen om världens mest innovativa och omtänksamma välfärd

Alla initiativ