Publicerad 7 maj 2024

Stödmaterial verksamhetssystem

Här samlar vi stödmaterial riktat till både er som upphandlar, implementerar, förvaltar och vidareutvecklar verksamhetssystemen för socialtjänsten.

Vägledning för upphandling– uppdaterad maj 2024

För dig som är på väg att upphandla. En uppdaterad version av vägledningen släpptes i maj 2024.

Rapport del 1 Vägledning för upphandling, maj 2024 (PDF) Pdf, 517 kB.

Att upphandla ett verksamhetssystem för socialtjänsten är en omfattande process som oftast tar flera år. Syftet med vägledningen är att ge stöd till kommuner vid upphandling av verksamhetssystem till socialtjänsten. I vägledningen finns praktiska råd inför, under och efter en upphandling. Den riktar sig främst till verksamhetschefer, upphandlare och IT-strateger.

Den nya versionen av vägledningen (maj 2024) innehåller kunskap som inhämtats från kommuner och leverantörer genom projektet. Den ger bättre stöd kring viktiga strategiska frågor för just dessa system, och konkreta exempel på vanliga fallgropar och lösningar.

Stöd för mer lika informatik i systemen

Basinformation i socialtjänsten

Idag sätter kommuner upp sina verksamhetssystem på många olika sätt. Olikheterna påverkar möjligheten till avtalssamverkan, att lämna nationell statistik, analysera sin verksamhet och jämföra sig med andra. Det bidrar också till att göra utvecklingen av systemen dyrare.

För dig som just har upphandlat har SKR har tagit fram Basinformation i socialtjänsten. Det innehåller 17 informationsmängder och rekommendationer hur kommunen bör tänka när de konfigurerar sitt verksamhetssystem. Exempelvis hur insatslistan, och listan över aktualiseringsorsaker, bör se ut.

Från pappershantering till digital hantering

Syftet är att öka kommunernas förståelse av vinsterna med att gå ifrån pappershantering till digital informationshantering, att det är möjligt att göra redan idag och vad de behöver göra. Den riktar sig till chefer och politiker i kommunerna.Rapport del 2 Från pappershantering till digital hantering

Stöd som planeras 2024

  • Vägledning för upphandling uppdaterad i maj.
  • Stöd för att kravställa Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation i systemet, och koppling mot Säker digital kommunikation (SDK).
  • Kravbibliotek så att upphandlande kommuner kan ställa tydligare och mer lika krav på leverantörerna.
  • Vägledning för hur socialtjänsten och kommunen säkerställer säker inloggning in i systemen.

Mer information som rör verksamhetssystem för socialtjänsten

Information om Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD)

Information om att ansluta sitt system till de nationella kvalitetsregistren (Senior Alert), Inera

Informationsansvarig

  • Klas Nilsson
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.